Diakoniteamet hjälper dig

Alla hamnar vi ibland i situationer då livet känns tufft. Då behöver vi någon som lyssnar. Kyrkans diakoniteam kan bland annat ge dig samtalsstöd, hjälp att kontakta myndigheter eller ekonomiskt stöd. All hjälp är kostnadsfri.

Diakonhalsband mot svart bakgrund. Foto Madelen Zander IKON.

Diakoniteamet kan ge stöd

Vad som gör att vi hamnar i en utsatt livssituation är sällan något vi kan förutse. Kontakta kyrkans diakoniteam på Lidingö om du upplever att du har ett problem. Du är inte ensam.

Diakoniteamet kan bland annat hjälpa dig med:

  • Stödjande samtal
  • Hjälp med myndighetskontakter
  • Tillfälligt ekonomiskt stöd

Här kan du träffa personer som lyssnar

Kyrkans diakoniteam kan ge dig samtalsstöd. Ibland känns det bra att prata med någon utomstående som har tid att lyssna. Hör av dig till någon i diakoniteamet. De har stor erfarenhet av stödjande samtal. Samtalet kan innebära en vändpunkt med nya möjligheter.

Det finns inga regler om vad samtalen ska handla om. Inget är för stort eller för litet att ta upp i ett stödjande samtal. Det är du som väljer vad du vill prata om.

Samtalen kan exempelvis handla om konkreta händelser som att genomgå en skilsmässa, befinna sig i en vårdnadstvist eller att förlora sin inkomst. Det kan också handla om känslor av stress, ensamhet eller sorg.

Ett stödjande samtal är kostnadsfritt. Du kan höra av dig till någon i diakoniteamet via telefon eller e-post. Ni kan träffas i kyrkorna på Lidingö, i ett samtalsrum eller på en annan plats. Samtalet är enskilt och diakoniteamet har tystnadsplikt.

Få hjälp att kontakta myndigheter

Ibland känner vi inte till alla regler. Kontakter med myndigheter kan vara krävande. Då kan kyrkans diakoniteam vara ett stöd. De kan till exempel följa med dig till möten eller hjälpa dig att få ihop blanketterna till en ansökning.

Sök ekonomiskt stöd

Ibland hamnar vi i situationer då vi behöver ekonomiskt stöd. För dig som befinner dig i en svår ekonomisk situation finns möjlighet att söka tillfällig hjälp. Stödet riktas i första hand till behov som inte täcks av förvärvsinkomst, socialförsäkringar eller övriga tillgångar och inkomster. Berätta vad du har för behov så utgår vi därifrån.

Vi börjar med ett möte för att få en gemensam överblick av ditt ekonomiska läge. Därför behöver du vara beredd på att svara på frågor om inkomst, tillgångar, skulder och återkommande utgifter.

Vill du ge en gåva till det diakonala arbetet?

Du som kan och vill får gärna bidra till vårt arbete med att ge stöd och hjälp. Swisha din gåva till 123 281 70 05 eller sätt in på bankgiro 5586-6461.

Har du frågor om kyrkans diakonala arbete?