Barn och äldre kvinna i kyrkbänk blickar uppåt. Foto Alex & Martin IKON.

Barn och äldre kvinna i kyrkbänk blickar uppåt. Foto Alex & Martin IKON.

Barn och äldre kvinna i kyrkbänk blickar uppåt. Foto Alex & Martin IKON.