Hitta stöd genom sorgen

Välkommen till samtalsgrupp som stöd vid sorg. För dig som har förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall, pratar vi om erfarenheten att mista någon

Barn och äldre kvinna i kyrkbänk blickar uppåt. Foto Alex & Martin IKON.

Med samtalet som verktyg

Med samtalet som verktyg blir vi tillsammans bättre rustade för att komma igenom sorgen. Vi lär oss exempelvis att se sorgen som en process och känna igen de olika faserna.

I gruppen får vi möjlighet att berätta om våra egna upplevelser. Vår sorg ser annorlunda ut från person till person, men många gånger känner vi igen oss i varandras erfarenheter. Vi ger varandra tystnadslöfte så att alla känner sig trygga.

Gruppen leds av Ingegerd Håkanson Nilsson, präst i Svenska kyrkan på Lidingö. Att delta är kostnadsfritt.

Träffarnas innehåll:

  • Hur upplevde jag eventuell sjukdomstid? Hur upplevde jag begravningen?
  • Sorgearbete – En känslomässig process för att komma igenom sorgen
  • Att gå in i sorgen – motsatsen till att försöka glömma eller tränga undan
  • Sorgens uttryck – Om olika faser i sorgeprocessen. Chock – Kontroll – Reaktion – Bearbetning – Nyorientering
  • Hur löser jag det här? – Om att få hjälp med det praktiska
  • Existentiella och andliga frågor vid sorg

Samtalsgruppen startar 16 oktober, hösten 2019

Vi träffas på onsdagar klockan 12.30-14.00 i Kvarnen. Vi ses följande datum: 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11 och 27/11.
Info /Anmälan Fullbokat
Ingegerd.hakanson.nilsson@svenskakyrkan.se eller via telefon, 070-7694552.