Hitta stöd genom sorgen

Välkommen till samtalsgrupp som stöd vid sorg. Gruppen startar igen torsdagen den 20 januari kl. 13.00-15.00 För dig som har förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall, pratar vi om erfarenheten att mista någon.

Barn och äldre kvinna i kyrkbänk blickar uppåt. Foto Alex & Martin IKON.

Med samtalet som verktyg

Med samtalet som verktyg blir vi tillsammans bättre rustade för att komma igenom sorgen. Vi lär oss exempelvis att se sorgen som en process och känna igen de olika faserna.

I gruppen får vi möjlighet att berätta om våra egna upplevelser. Vår sorg ser annorlunda ut från person till person, men många gånger känner vi igen oss i varandras erfarenheter. Vi ger varandra tystnadslöfte så att alla känner sig trygga.

Begränsat antal deltagare.

Vid frågor och anmälan kontakta:
Malin Samzelius, diakon, tel: 08-410 847 63, malin.samzelius@svenskakyrkan.se
Ann-Sofi Furegård Sandberg, präst
ann-sofi.furegard.sandberg@svenskakyrkan.se