Hitta stöd genom sorgen

Har du förlorat en anhörig eller vän? Bearbeta sorg i grupp är en samtalsgrupp där du får sätta ord på smärtan. Tillsammans hjälper vi varandra en bit genom sorgen.

Barn och äldre kvinna i kyrkbänk blickar uppåt. Foto Alex & Martin IKON.

Med samtalet som verktyg

Bearbeta sorg i grupp är samtalsgruppen för dig som har förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall. Vi träffas vid sju tillfällen i en mindre grupp på fem till åtta deltagare.

Med samtalet som verktyg blir vi tillsammans bättre rustade för att komma igenom sorgen. Vi lär oss exempelvis att se sorgen som en process och känna igen de olika faserna.

I gruppen får vi möjlighet att berätta om våra egna upplevelser. Vår sorg ser annorlunda ut från person till person, men många gånger känner vi igen oss i varandras erfarenheter. Vi ger varandra tystnadslöfte så att alla känner sig trygga.

Gruppen leds av Ingegerd Håkanson Nilsson, präst i Svenska kyrkan på Lidingö. Att delta är kostnadsfritt.

Träffarnas innehåll:

  • Hur upplevde jag eventuell sjukdomstid? Hur upplevde jag begravningen?
  • Sorgearbete – En känslomässig process för att komma igenom sorgen
  • Att gå in i sorgen – motsatsen till att försöka glömma eller tränga undan
  • Sorgens uttryck – Om olika faser i sorgeprocessen. Chock – Kontroll – Reaktion – Bearbetning – Nyorientering
  • Hur löser jag det här? – Om att få hjälp med det praktiska
  • Existentiella och andliga frågor vid sorg

Samtalsgruppen onsdagar startar 13 februari, våren 2019

Vi träffas på onsdagar klockan 10.00-11.30 i Kyrkallén. Vi ses följande datum: 13/2, 20/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3 och 27/3.
Har du frågor? Kontakta Ingegerd Håkanson Nilsson, präst, e-posta Ingegerd Håkanson Nilsson eller ring 070-769 45 52.


Samtalsgruppen fredagar startar 15 februari, våren 2019

Vi träffas på fredagar klockan 10.00-11.30 i Kyrkallén. Vi ses följande datum: 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3, 22/3 och 29/3.
Har du frågor? Kontakta Ingegerd Håkanson Nilsson, präst, e-posta Ingegerd Håkanson Nilsson eller ring 070-769 45 52.

 

Anmäl dig till Ingegerd Håkanson Nilsson senast fredag 8 februari.