Händer som stickar. Foto Shutterstock.

Händer som stickar. Foto Shutterstock.

Stickcafé. Händer som stickar. Foto Shutterstock.