Kaffekoppar ur fokus och präst med kors runt halsen i bakgrunden. Foto Magnus Aronson IKON.

Kaffekoppar ur fokus och präst med kors runt halsen i bakgrunden. Foto Magnus Aronson IKON.

Kaffe med HOPP. Kaffekoppar ur fokus och präst med kors runt halsen i bakgrunden. Foto Magnus Aronson IKON.