Vuxenkör. Foto Johannes Frandsen – IKON – 1440×800