Lidingö Motettkör sommarklädda utanför Lidingö kyrka. Foto Klaus Carlander.

Lidingö Motettkör sommarklädda utanför Lidingö kyrka. Foto Klaus Carlander.

Lidingö Motettkör sommarklädda utanför Lidingö kyrka. Foto Klaus Carlander.