Lidingö Motettkör högtidsklädda utanför Lidingö kyrka. Foto Klaus Carlander.

Lidingö Motettkör högtidsklädda utanför Lidingö kyrka. Foto Klaus Carlander.

Lidingö Motettkör högtidsklädda utanför Lidingö kyrka. Foto Klaus Carlander.