Lidingö Motettkör vill beröra

I Lidingö Motettkör hittar du en stark vilja. Vårt mål är att kunna inspirera dig som lyssnar, varje gång vi sjunger. Som medlem i kören får du sjunga allt från stora klassiska verk till svensk körlyrik, folkmusik och jazz.

Vi vill förmedla känslor

Oavsett om Lidingö Motettkör sjunger ett stort verk eller en motett i en gudstjänst så vill vi att sången går från hjärta till hjärta.

Musiken är en kraft som vi tror på. Den hjälper oss att bära starka känslor och kan öppna upp det djupaste inom oss.

En av de viktigaste uppgifterna för Lidingö Motettkör är därför att sjunga i gudstjänsterna i Lidingö kyrka. Under högmässor deltar ensembler ur kören och vid de stora högtiderna är det full uppställning.

Varje år sjunger vi stora verk

I Lidingö Motettkör har du möjlighet att sjunga stora körverk. Vi har bland annat framfört Brahms requiem, Bachs Johannespassionen och Händels opera Theodora. Men även nyare musik som The Armed Man av Karl Jenkins. Kören har också medverkat i film och TV, exempelvis i Så som i himmelen av Kay Pollak och Allsång på skansen. Senast sjöng kören i God morgon Sverige till minne av Tsunamins offer.

Vill du sjunga med oss?

Körens repetitioner präglas av glädje och gemenskap. Men här hittar du också hög närvaro och arbetsro. Vi är omkring 30 medlemmar som övar på onsdagar kl 19.00-21.30 på S:ta Annagården. I kören är varje enskild korist viktig. Vi arbetar mycket för att nå en nyanserad och balanserad körklang. Stämmorna är relativt jämt fördelade bland oss.

Du får sjunga en solosång samt visa dina kunskaper i gehör och grundläggande not- och rytmläsning. Tveka inte att höra av dig. Din egen ambition att förbättras väger ibland lika tungt som dina förkunskaper.

Hör kören sjunga

Lidingö Motettkör: Ant han dansa

Lidingö Motettkör: Agnus Dei

Bra att veta om oss

Vill du sjunga med Lidingö Motettkör?