Lidingö Motettkör vill beröra

I Lidingö Motettkör hittar du en stark vilja. Vårt mål är att kunna inspirera dig som lyssnar, varje gång vi sjunger. Som medlem i kören får du sjunga allt från stora klassiska verk till svensk körlyrik, folkmusik och jazz.

 

motettkören

Vi vill förmedla känslor

Oavsett om Lidingö Motettkör sjunger ett stort verk eller en motett i en gudstjänst så vill vi att sången går från hjärta till hjärta.

Musiken är en kraft som vi tror på. Den hjälper oss att bära starka känslor och kan öppna upp det djupaste inom oss.

En av de viktigaste uppgifterna för Lidingö Motettkör är därför att sjunga i gudstjänsterna i Lidingö kyrka. Under högmässor deltar ensembler ur kören och vid de stora högtiderna är det full uppställning.

Varje år sjunger vi stora verk

I Lidingö Motettkör har du möjlighet att sjunga stora körverk. Vi har under senaste åren bland annat framfört Händels Messias, Faurés Requiem, Bachs Juloratorium och Mendelssohns Elias. Vi har också sjungit syrisk musik i samarbete med musikern Nabil Kassis och sånger ur klezmertradition i samarbete med Stalhammer Klezmer Classic Trio. Kören har genom åren medverkat i film och TV, exempelvis i Så som i himmelen av Kay Pollak, Allsång på skansen och God morgon Sverige till minne av Tsunamins offer. Under vårterminen -22 åkte Lidingö Motettkör på turné till Skåne med nordisk a cappella-repertoar. Planerna för kommande säsonger innehåller bl a Duruflés Requiem, julkonserter, Allegris Miserere, ett uruppförande samt Brahms Requiem.

Vill du sjunga med oss?

Körens repetitioner präglas av glädje och gemenskap. Men här hittar du också hög närvaro och arbetsro. Vi är omkring 40 medlemmar som övar på tisdagar kl 19.00-21.30 i Stora salen på S:ta Annagården. I kören är varje enskild korist viktig. Vi arbetar mycket för att nå en nyanserad och balanserad körklang. Stämmorna är relativt jämt fördelade bland oss.

För provsjungning, kontakta Annika Hudak. Du får sjunga en solosång samt visa dina kunskaper i gehör och grundläggande not- och rytmläsning. Körerfarenhet är meriterande.

Vill man sjunga i kören bör man vara beredd att lägga tid på egen instudering hemma samt att schemalägga sina terminer utifrån körens konserter och framträdanden. Pensionsålder i Motettkören är 67 år.

Inför höstterminen -22 söker vi i första hand tenorer och basar men det finns enstaka platser även i övriga stämmor.

Provsjungningar äger rum under vecka 34.

Välkommen med din anmälan till annika.hudak@svenskakyrkan.se.

Hör kören sjunga

Lidingö Motettkör: Ant han dansa

Lidingö Motettkör: Agnus Dei

Bra att veta om oss

Vill du sjunga med Lidingö Motettkör?