Kvinnliga körsångare. Foto Alex & Martin IKON.

Koralkören. Kvinnliga körsångare. Foto Alex & Martin IKON.

Koralkören. Kvinnliga körsångare. Foto Alex & Martin IKON.