Här är barnen i fokus

Inom Svenska kyrkan använder vi oss av något som kallas barnkonsekvensanalys. Det är ett arbetssätt för att försäkra oss om att våra verksamheter ska vara välkomnande för barnen och att de ska få möjlighet att göra sin röst hörd när beslut ska tas. Detta sker både i det lilla och stora.

Flicka med pepparkaksform. Foto Magnus Aronson.

I den dagliga verksamheten på förskolorna innebär det bland annat att barnen är med och talar om vad de vill göra, vad de önskar för leksaker och utflykter.

När det gäller större förändringar som berör beslut i kyrkofullmäktige, exempelvis ombyggnader eller förändringar på gården, görs en mer utförlig skriftlig analys. Den består av fem olika steg: kartläggning, beskrivning, analys, prövning med beslut och utvärdering.

Vill du läsa mer om hur vi arbetar med barnkonsekvensanalys inom Svenska kyrkan så hittar du mer information i Svenska kyrkans handbok för barnkonsekvensanalys.