Tre kvinnor i en folkmassa som pratar med varandra. Foto Alex & Martin IKON.

Tre kvinnor i en folkmassa som pratar med varandra. Foto Alex & Martin IKON.

Tre kvinnor i en folkmassa som pratar med varandra. Foto Alex & Martin IKON.