Ungdomar firar gudstjänst eller mässa. Foto Alex & Martin IKON.

Ung mässa. Ungdomar firar gudstjänst eller mässa. Foto Alex & Martin IKON.

Ung mässa. Ungdomar firar gudstjänst eller mässa. Foto Alex & Martin IKON.