Träffa andra på SKUM

Kom till SKUM om du har fyllt femton. Vi träffas på onsdagskvällar i Breviks kyrka. Här hittar du socialt soffhäng, spännande möten och mysiga andakter.

SKUM - ungdomskväll på Sta Annagården. Foto Evelina Carborn 2018.

För dig som bara vill vara

SKUM är mötesplatsen för dig som fyllt 15 år. Det är drop-in så här kan du komma förbi, spela spel, lyssna på musik och umgås en stund. På SKUM pratar vi om det som vi själva känner för och som är aktuellt just nu. Det är en avslappnad plats, här kan vi släppa stressen i skolan för en stund. SKUM är kostnadsfritt.

Vi är många som konfirmeras på Lidingö varje år. SKUM kan vara ett sätt att hålla kontakten med varandra efter konfirmationen. SKUM leds av församlingspedagogerna tillsammans med flera ungdomsledare.

Vill du veta mer om SKUM Brevik? Kontakta Hanna Åberg, tel 08-410 847 39 eller hanna.aberg2@svenskakyrkan.se