Bli ungdomsledare i kyrkan

Utvecklas som person och bli ledare i Lidingö församling! Om du nyligen har konfirmerats kan du gå kyrkans ledarutbildning. Du får lära dig metoder, pedagogik och praktisera. Efter utbildningen har du chansen att leda aktiviteter för barn och unga. Här får du utveckla ditt ledarskap.

Om ledarutbildningen
Det är genom teori och praktik du får grundförutsättningarna för att bli en bra ledare. Ledarutbildningen ger dig de verktyg som krävs för att bli ungdomsledare i församlingen. Du får även utrymme att reflektera över din syn på skilda ledarskap, din personliga tro/utveckling och allt i en tillåtande och öppen miljö. Vi behövs ju alla precis som vi är.

I utbildningen passar vi också på att ha roligt tillsammans. Du ”pluggar” inte som i skolan under vår utbildningstid, utan det är genom exempel, lekfullhet och ”prova på” som vi utbyter erfarenheter med varandra.

Du får en gedigen grundledarutbildning som du med tiden kan utvecklas med och också kan använda i andra sammanhang. Vi vill alltid stärka det du är bra på, men också skapa aha-upplevelser och nya plattformar för ditt ledarskap.

När du blir ledare i församlingen blir det lättare att hålla kontakten med vänner från din egen konfirmationstid och träffa nya vänner. Man erbjuds dessutom fortbildning och får åka på egna läger i församlingens regi. Du får bli en del av en större gemenskap och ges möjlighet att utveckla dig själv och andra.

Efter fullföljd utbildning får du ett diplom och referenser kan ges av den ansvarige för ledarutbildningen. Det är alltid bra att ha en gedigen ledarutbildning på sitt CV.

Vi önskar att du, efter att du fullföljt utbildningen, blir en del av församlingens barn- och ungdomsverksamheter som ledare. Du kan vara ungdomsledare i exempelvis barnkörer, skolkyrka, gudstjänstliv/andaktsliv, mindre projekt (exempelvis Lidingöloppet) och vara ledare på konfirmationsläger.

Anmäl dig till ledarutbildningen!
Maila till lidingo.ungdomsledare@svenskakyrkan.se
Glöm inte att ange namn, adress, personnummer och mobilnummer, så att vi lätt kan nå dig.

När, var och hur?
• Vi träffas cirka en gång i månaden på torsdagar på S:ta Annagården/ Kvarnen kl. 17:00-19:30. Vi bjuder alltid på matigt fika. Vi går på ungdomsmässan tillsammans.
• Utbildningen börjar i oktober/november och avslutas i september året därpå. Uppehåll under sommaren. Det blir 8-10 träffar under perioden.
• Vi har 4 lägerdygn tillsammans. Antingen ses vi fredag kl. 17:00 till lördag kl. 13:00 och/eller lördag kl. 13:00 till söndag kl. 13:00.
• Lägerdygnen kan ske med övernattning i Breviks kyrka och/eller på lägergårdar i Stockholmsområdet.

Att vara ungdomsledare
När du är ungdomsledare deltar du som stöd i församlingens verksamheter under ett helt verksamhetsår. Ungdomsledare hjälper exempelvis till med förberedelser inför högtider, redovisningar, samlingar och planerar tillsammans med anställda i församlingen som är de som har huvudansvaret. Ingen ungdomsledare behöver ta vuxenansvar i församlingens verksamheter, utan man lär sig saker efter hand och får nya utmaningar utmed vägen, av utbildad personal. Vårt mål är att verksamheterna ska präglas av en blandning av allvar och bus. Du får i ena stunden tänka till och i nästa stund njuta av lättsamhet och vara den du är.

Som ungdomsledare
• Stöder du de yngre så att de känner sig välkomna.
• Tar du ansvar och ”peppar” i olika gruppaktiviteter.
• Finner du pedagogiska lekar, bra sånger och inspirerande texter att reflektera kring.
• Bjuder du på dig själv och sprider en positiv stämning.
• Ansvarar du för – och backar upp – andakter.
• Är du en god förebild.
• Hjälper du till med första hjälpen och går HLR-utbildning.

Har du frågor kring ledarutbildningen?
Ring Lotta Altner, kursansvarig och pedagog, tel: 0766-20 17 24

Flicka håller i färgglatt stenhjärta. Foto Magnus Aronson/IKON.