Fördjupa din religionsundervisning

Skolkyrkan är en service för dig som är lärare på Lidingö. Här kan dina elever bredda sin förståelse av religion, kristendom och det svenska samhället.

skolkyrkan-skolan-kyrka-lidingo-1440x800

Skolkyrkan utgår från elevernas behov

Skolkyrkan riktar sig till skolor och förskolor på Lidingö. I en tid när religion ofta betraktas med misstänksamhet vill kyrkans pedagoger ge eleverna möjlighet att möta luthersk kristendom på ett levande sätt.

Genom Skolkyrkan kan eleverna skaffa sig en bild av det kristna kulturarvet. Här får de en förståelse för hur kristendomen speglas i vårt gemensamma samhälle idag. För att skapa ett givande möte utgår kyrkans pedagoger alltid från skolans läroplan.

Skolkyrkan är upplevelsebaserat lärande

Tillsammans med kyrkans pedagoger kan du som lärare utforma en upplevelsebaserad och relevant undervisning. I Skolkyrkan kan eleverna exempelvis samlas i kyrkorna för upplevelsevandringar, som vid våra stora högtider som påsk, allhelgona och jul.

Eleverna kan också träffa kyrkans pedagoger i sina egna klassrum. Detta kan ske i formen av en frågestund där eleverna får möjlighet att ställa alla sina frågor. En annan pedagogisk form är visningar av själva kyrkorummet. Här får eleverna god tid att närma sig kyrkorummet. Tillsammans med en guide får de exempelvis se altare, predikostol och dopfunt på nära håll.

Bra att veta om Skolkyrkan

  • Skolkyrkan är kostnadsfri för skolorna.
  • Skolkyrkan följer skolans läroplan.