Träffa nya vänner genom sången

I kyrkan på Lidingö kan barn sjunga i kör. Här träffar ditt barn nya vänner. Barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. Barnen får också utveckla sin röst, uppträda och samarbeta i grupp.

Barn som sjunger i barnkör. Foto Johannes Frandsen - IKON.

Barnen stärker sin självkänsla

I kyrkans körsång får barnen ta plats. Här får barnen sjunga ut. De får sträcka på sig och ta i från tårna. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Vi dansar och busar tillsammans och barnen får färdas med musikens melodier. Forskning visar att vi blir lugnare av sång – och gladare.

I kyrkan på Lidingö finns körer för alla sångglada barn. Barnen får lära känna sin röst och utveckla den genom hållning, andning, tonbildning och dans eller rörelse.

När man är liten är det svårt att sitta still hela tiden när man sjunger. Därför använder de lite mindre barnen rörelser när vi sjunger. De äldre barnen får öva stämmor, kanon och annat sånggodis.

Här får barnen samarbeta och uppträda

I körsången får ditt barn lära känna fler sångglada barn på Lidingö. De får skapa något tillsammans, alla med var sin unika röst och personlighet. Tillsammans får barnen uttrycka olika känslor. Alla barnen är delaktiga och blir starkare tillsammans.

Varje vår har flera av barnkörerna en gemensam konsert. Det blir en minifestival av energi och gemenskap.

Barnkörerna sjunger regelbundet i gudstjänsterna, barnen får vara med och ge gudstjänsterna liv, rörelse och känslor. Kyrkorna är en fantastisk plats för sång. Här har barnen alltid en scen; I stämningsfulla Lidingö kyrka eller stora Breviks kyrka. I juletid ger barnkörerna luciakonserter.

Allt du behöver veta för att delta

  • Barnkörerna är kostnadsfria.
  • Det finns körer som övar i Breviks kyrka och på S:ta Annagården.
  • Som förälder, syskon eller anhörig har du möjlighet att vänta och fika i intilliggande lokaler om du önskar.
  • Nedan hittar du alla körer, tider och körledare. Kontakta respektive körledare om ditt barn vill vara med och sjunga, för att höra om det finns plats i kören.

Lidingö Kids MINI, barn 5-6 år
Tisdagar kl. 16.45-17.30 i Breviks kyrka Körledare: Li Ringquist Östman

Lidingö Kids MIDI, åk 1-3
Tisdagar kl. 16.45-17.30 i Breviks kyrka Körledare: Anna Birgersson

Lidingö Kids Maxi, åk 4-7
Tisdagar kl. 16.00-16.45 i Breviks kyrka Körledare: Anna Birgersson

Breviks kyrka är öppen från kl. 15.30, med fika och gemenskap för hela familjen.


Piccolino, 4-6 år
Torsdagar kl. 15.30-16.45 på S:ta Annagården Kontaktperson: Ingrid Damstedt Holmberg Ingrid.DamstedtHolmberg@svenskakyrkan.se

Crescendo, åk 1-3
Torsdagar kl. 16.15-17.30 på S:ta Annagården Kontaktperson: Ingrid Damstedt Holmberg Ingrid.DamstedtHolmberg@svenskakyrkan.se

Grandioso, åk 4-7
Torsdagar kl. 17.00-18.15 på S:ta Annagården Kontaktperson: Roberta Sciacco


Kontaktuppgifter till ditt barn som sjunger i en av församlingens barnkörer

  • Tillstånd för bildpublicering

    Vi använder ofta bilder/filmer på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta i både text, bild och film om den verksamhet församlingen har. För att visa levande verksamhet behövs bilder/filmer på människor. Bilderna filmerna vi tar används alltså i olika former av tryckt informationsmaterial, i församlingens tidning som skickas ut till samtliga hushåll i församlingarna, på våra egna webbplatser och i viss mån i sociala medier. Bilderna/ filmerna i vår bildbank gallras ut när de inte längre känns aktuella, men vissa bilder/ filmer sparas länge om det finns ett intresse att dokumentera byggnader eller verksamhet.Den som finns på bild/ film i vår bildbank har rätt att få se dessa bilder och kräva att de raderas om så önskas.Den som samtyckt till att bli fotograferad/ filmad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Lidingö församling. Den användning som gjorts av bilderna/filmerna innan samtycket tas tillbaka påverkas inte av att samtycket dras tillbaka.För den som finns på bild/ film i bildbanken och inte tycker att Lidingö församlingshantering av bilder/ filmer är korrekt, finns möjlighet att klaga hos Datainspektionen. Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller all hantering av personuppgifter, dit även bilder/ filmer på personer räknas. Genom att fylla i nedanstående uppgifter har jag har läst igenom informationen ovan och samtycker till att mitt barn får finnas med på bild/ film i Lidingö församlings bildbank och de ovanstående användarområden som omnämns.
  • Kontaktuppgifter vårdnadshavare

Läs mer