Träffa nya vänner genom sången

I kyrkan på Lidingö kan barn sjunga i kör. Här träffar ditt barn nya vänner. Barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. Barnen får också utveckla sin röst, uppträda och samarbeta i grupp.

Barn som sjunger i barnkör. Foto Johannes Frandsen - IKON.

Barnen stärker sin självkänsla

I kyrkans körsång får barnen ta plats. Här får barnen sjunga ut. De får sträcka på sig och ta i från tårna. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Vi dansar och busar tillsammans och barnen får färdas med musikens melodier. Forskning visar att vi blir lugnare av sång – och gladare.

I kyrkan på Lidingö finns körer för alla sångglada barn. Barnen får lära känna sin röst och utveckla den genom hållning, andning, tonbildning och dans eller rörelse.

När man är liten är det svårt att sitta still hela tiden när man sjunger. Därför använder de lite mindre barnen rörelser när vi sjunger. De äldre barnen får öva stämmor, kanon och annat sånggodis.

Här får barnen samarbeta och uppträda

I körsången får ditt barn lära känna fler sångglada barn på Lidingö. De får skapa något tillsammans, alla med var sin unika röst och personlighet. Tillsammans får barnen uttrycka olika känslor. Alla barnen är delaktiga och blir starkare tillsammans.

Varje vår har flera av barnkörerna en gemensam konsert. Det blir en minifestival av energi och gemenskap.

Barnkörerna sjunger regelbundet i gudstjänsterna, barnen får vara med och ge gudstjänsterna liv, rörelse och känslor. Kyrkorna är en fantastisk plats för sång. Här har barnen alltid en scen; I stämningsfulla Lidingö kyrka eller stora Breviks kyrka. I juletid ger barnkörerna luciakonserter.

Allt du behöver veta för att delta

  • Barnkörerna är kostnadsfria.
  • Det finns körer som övar i Breviks kyrka och på S:ta Annagården.
  • Som förälder, syskon eller anhörig har du möjlighet att vänta och fika i intilliggande lokaler om du önskar.
  • Nedan hittar du alla körer, tider och körledare.

Kontakta respektive körledare om ditt barn vill vara med och sjunga..


Terminsstart 16 januari:

Lidingö Kids MINI, barn 5-6 år
Tisdagar kl. 16.45-17.30 i Breviks kyrka Körledare: Li Ringquist Östman

Lidingö Kids MIDI, åk 1-3
Tisdagar kl. 16.45-17.30 i Breviks kyrka Körledare: Anna Birgersson

Lidingö Kids MAXI, åk 4-7
Tisdagar kl. 16.00-16.45 i Breviks kyrka Körledare: Anna Birgersson

Breviks kyrka är öppen från kl. 15.30, med fika och gemenskap för hela familjen.


Terminsstart 25 januari:

Piccolino, 5-6 år
Torsdagar kl. 15.30-16.05 på S:ta Annagården Körledare: Ingrid Damstedt Holmberg

Crescendo, åk 1-3
Torsdagar kl. 16.15-16.55 på S:ta Annagården Körledare: Ingrid Damstedt Holmberg

Terminsstart 11 januari:

Grandioso, åk 4-7
Torsdagar kl. 17.00-18.15 på S:ta Annagården Körledare: Roberta Sciacco

Formulär för kontaktuppgifter och bildpublicering