Träffa nya vänner genom sången

I kyrkan på Lidingö kan barn sjunga i kör. Här träffar ditt barn nya vänner. Barnen får sjunga tillsammans och ha roligt. Barnen får också utveckla sin röst, uppträda och samarbeta i grupp.

Barn som sjunger i barnkör. Foto Evelina Carborn 2017.

Barnen stärker sin självkänsla

I kyrkans körsång får barnen ta plats. Här får barnen sjunga ut. De får sträcka på sig och ta i från tårna. Att sjunga i kör är bra för hela kroppen. Vi dansar och busar tillsammans. Och barnen får färdas med musikens melodier. Forskning visar att vi blir lugnare av sång – och gladare.

I kyrkan på Lidingö finns körer för alla sångglada barn. Barnen får lära känna sin röst. Och utveckla den genom hållning, andning, tonbildning och dans eller rörelse.

När man är liten är det svårt att sitta still hela tiden när man sjunger. Därför använder de lite mindre barnen rörelser när vi sjunger. Och de äldre barnen får öva stämmor, kanon och annat sånggodis.

Här får barnen samarbeta och uppträda

I körsången får ditt barn lära känna fler sångglada barn på Lidingö. De får skapa något tillsammans, alla med var sin unika röst och personlighet. Tillsammans får barnen uttrycka olika känslor. Alla barnen är delaktiga och blir starkare tillsammans.

Varje vår har flera av barnkörerna en gemensam konsert. Det blir en minifestival av energi och gemenskap.

Och i juletid har vi luciatåg. Dessutom deltar barnkörerna ibland i gudstjänsterna. De får vara med och ge gudstjänsterna liv, rörelse och känslor. Kyrksalen är en fantastisk plats för sång. Här har barnen alltid en scen; I stämningsfulla Lidingö kyrka eller stora Breviks kyrka.

Allt du behöver veta för att delta

  • Barnkörerna är kostnadsfria.
  • Det finns körer som övar i Breviks kyrka och på S:ta Annagården.
  • Som förälder eller anhörig har du möjlighet att vänta i lokalerna om du önskar.
  • Nedan hittar du alla körer, tider och körledare. Kontakta respektive körledare om ditt barn vill vara med och sjunga.

Breviks Minikör, 4-5 år
Tisdagar kl 16.00-16.30 Breviks kyrka
Körledare: Li Ringquist Östman

Lidingö Kids Mini, åk 0-1
Tisdagar kl 16.45-17.30 Breviks kyrka
Körledare: Li Ringquist Östman

Lidingö Kids Midi, åk 2-3
Tisdagar kl 16.15-17.30 Breviks kyrka
Mellanmål och aktivitet 30 minuter, körsång 45 minuter.
Körledare: Anna Birgersson

Lidingö Kids Maxi, åk 4-6
Tisdagar kl 15.30-16.45 Breviks kyrka
Mellanmål och aktivitet 30 minuter, körsång 45 minuter.
Körledare: Anna Birgersson

NY KÖR: S:ta Anna Gosskör, åk 2-5 – Äntligen en kör bara för pojkar!
Tisdagar kl 16.30-17.30 S:ta Annagården
Körledare: Roberta Sciacco

Piccolissimo, 4-5 år
Tisdagar kl 15.30-16.30 S:ta Annagården
Körsång 30 min, sagostund 15 min och mellanmål.
Körledare: Roberta Sciacco

Piccolino, åk 0-1
Tisdagar kl 16.00-17.00 S:ta Annagården
Körsång 30 min, sagostund 15 min och mellanmål.
Körledare: Roberta Sciacco

Crescendo, åk 2-3
Tisdagar kl 16.30-17.30 S:ta Annagården
Körsång 45 min, mellanmål. Vi lär oss om nattvarden några gånger per termin.
Körledare: Roberta Sciacco

Grandioso 1, åk 4-5
Torsdagar kl 16.00-16.45 S:ta Annagården
Körsång 45 min, mellanmål.
Körledare: Roberta Sciacco

Grandioso 2, åk 6-7
Torsdagar kl 16.15-17.00 S:ta Annagården
Körsång 60 min, mellanmål och andakt/mässa.
Körledare: Roberta Sciacco

Kommande aktiviteter för barn

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Måndag
27 Aug

Öppna förskolan

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Tisdag
28 Aug

Öppna förskolan

Kl 12:00-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Onsdag
29 Aug

Öppna förskolan

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Torsdag
30 Aug

Öppna förskolan

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Måndag
3 Sep

Öppna förskolan

Kl 10:30-11:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Tisdag
4 Sep

Knattegudstjänst

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Tisdag
4 Sep

Öppna förskolan

Kl 12:00-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Onsdag
5 Sep

Öppna förskolan

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Torsdag
6 Sep

Öppna förskolan

Kl 09:30-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Måndag
10 Sep

Öppna förskolan