Mamma och barn. Foto Magnus Aronson/IKON.

Mamma och barn. Foto Magnus Aronson/IKON.

Mamma och barn. Foto Magnus Aronson/IKON.