Barn med färg på handflatorna. Foto Alex & Martin IKON.

Barn med färg på handflatorna. Foto Alex & Martin IKON.

Barn med färg på handflatorna. Foto Alex & Martin IKON.