Gudstjänster för barn

I Svenska kyrkan på Lidingö finns flera gudstjänster som möter barns behov. Här kan ditt barn delta i söndagsskola, Knattegudstjänst eller Gudstjänst med små och stora.

Söndagsskola.-Manne-Hermansson-foto-2018

Söndagsskola i Breviks kyrka

Vid varje söndagsgudstjänst 11.00 i Breviks kyrka är barn i alla åldrar välkomna till söndagsskolan. Vi pysslar, bland annat gör vi egna armband, pappersstjärnor eller målar. Vi läser ur Barnens Bibel, till exempel om olika bibliska personer. Och vi gestaltar berättelserna. Ibland skapar vi teater tillsammans, till exempel om Noaks ark.

Vi inleder gudstjänsten tillsammans, barn och vuxna. Vid predikan är det dags för söndagsskolan, vilket vi berättar tydligt, så det är lätt att förstå när den börjar.

Då sjunger vi in barnen med söndagsskolesången: ”Kom alla barn som kommit hit idag!” Barnen får sin egen anpassade stund i församlingssalen. En av församlingspedagogerna leder söndagsskolan som pågår omkring 25 minuter. Om barnen vill får de även vara med och skapa söndagsgudstjänsten, genom att till exempel tända ljus eller samla in kollekt.

Delta i söndagsskolan i Breviks kyrka
Söndagsskolan äger rum under alla söndagsgudstjänster kl 11.00 i Breviks kyrka. Alla barn är välkomna. Du behöver inte föranmäla ditt barn.


Knattegudstjänst i Breviks kyrka

Denna gudstjänst äger rum en gång i månaden. Här kan ditt barn upptäcka gudstjänstrummet på ett avslappnat sätt. Vi sjunger och pratar en stund.

Delta i Knattegudstjänst i Breviks kyrka
Knattegudstjänsten sker en tisdag i månaden kl 10.30 i Breviks kyrka. Denna gudstjänst är för små barn. Den äger rum i samband med Öppna förskolan.


Gudstjänst för små och stora

Detta är en gudstjänst som riktar sig till alla åldrar, både barn och vuxna. Men barnen är centrum i gemenskapen. Det är en kortare gudstjänst som är anpassad efter barns intresse och tålamod. Här sjunger församlingens barnkörer.

Delta i Gudstjänst för små och stora
Gudstjänst för små och stora äger rum en gång i månaden. Alltid på en söndag i Lidingö kyrka.

Har du frågor om gudstjänsterna för barn?