Pappa håller i barn under gudstjänst. Foto Magnus Aronson IKON.

Pappa håller i barn under gudstjänst. Foto Magnus Aronson IKON.

Pappa håller i barn under gudstjänst. Foto Magnus Aronson IKON.