En gudstjänst för alla åldrar

Varje söndag klockan elva klingar kyrkklockorna i Brevik. Hit kommer barnfamiljer såväl som ensamstående. Både unga som äldre lockas av den öppna atmosfären. Här kan du vara med och forma gudstjänsterna.

Vid-altaret-och-ljuständning-Breviks-kyrka-manne-foto2018

Fira gudstjänst med högt i tak

I den vackra funkiskyrkan i Breviks centrum hittar du en livlig gudstjänsttradition. Atmosfären är tillåtande. Här kan du verkligen vara delaktig i gudstjänsten.

Du kan vara med i en gudstjänstgrupp. Den består av församlingsbor som formar gudstjänsterna tillsammans.

I gruppen diskuterar vi söndagens bibeltexter, vi väljer psalmer och skriver förbön (en bön som vi ber för någon eller något under gudstjänsten). Att söndagsgudstjänsten i Breviks kyrka berör är viktigt. Den är en andlig högtidsstund under veckan. Här är musiken mycket betydelsefull. En kör eller solist medverkar nästan varje gång. Med sin stora rymd och fina akustik är Breviks kyrka en bra plats för musik. Stämningen är hög, vilket inte minst märks vid kyrkkaffet i den vackra församlingssalen intill. Här blir många sittande en lång stund.

Här får barnen ta plats

I Breviks kyrka finns utrymme för alla åldrar. Hit kommer konfirmander, unga vuxna och äldre. Här kan du också fira söndagsgudstjänsten tillsammans med dina små barn. I Breviks kyrka är barn nämligen inget störningsmoment.

Läs mer

Vill du forma gudstjänsterna tillsammans med oss?