Gudstjänster fyllda av musik

Musikgudstjänsterna är fantastiska för dig som älskar musik eller att sjunga. Dessa gudstjänster innehåller extra mycket musik. Här kan tonerna leda fram till vårt möte med Gud, oss själva eller varandra.

Körövning med Bodals Kammarkör. Foto Tim Meier 2016.

Lyssna och sjung tillsammans med andra

Musiken har en stor plats i kyrkan. Detta märks inte minst i musikgudstjänsterna där du hittar extra mycket musik. Här kan vi mötas genom musiken, vare sig det handlar om körsång, orkesterstycken eller gemensamma psalmer.

När vi sjunger psalmer skapar vi gudstjänsten tillsammans. Vi delar en upplevelse. Och den pågår här och nu.

Musiken är ett medium där vi kan uttrycka och tolka andliga eller existentiella upplevelser. Och ibland kan det kännas lättare att nå sina inre känslor genom musiken. Att lyssna på musik kan ibland kännas som att vi färdas. Vi kan lämna våra bekymmer för att bli närvarande i nuet. Musiken blir meditativ och vi når nya rum inom oss. Det kan leda till ett möte med det rådande ögonblicket, Gud eller oss själva.