Äldre hand håller ung hand mot grön bakgrund. Foto Shutterstock.

Äldre hand håller ung hand mot grön bakgrund. Foto Shutterstock.

Andakter på Lidingös äldreboenden. Äldre hand håller ung hand mot grön bakgrund. Foto Shutterstock.