Kommande gudstjänster

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
18 Nov

Högmässa

Kl 16:00-17:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
18 Nov

Ljusets gudstjänst

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
18 Nov

Gudstjänst i Breviks kyrka

Kl 14:30-15:30 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
21 Nov

Andakt på Högsätra

Kl 14:00-14:30 / Annan plats
Läs mer
Torsdag
22 Nov

Andakt på Nilstorpsgården

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
25 Nov

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
25 Nov

Mässa i Breviks kyrka

Kl 11:00-12:00 / S:ta Anna kapell, Kvarnvägen 1
Läs mer
Söndag
25 Nov

Sverigefinsk söndagsmässa

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
28 Nov

Andakt på Siggebogården

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
2 Dec

Gudstjänst på första advent i Lidingö kyrka kl 11.00

Kl 13:00-14:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
2 Dec

Gudstjänst på första advent i Lidingö kyrka kl 13.00

Kl 16:00-17:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
2 Dec

Gudstjänst med små och stora

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
2 Dec

Gudstjänst

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Söndag
2 Dec

Andakt på Siggebogården

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Torsdag
6 Dec

Andakt på Baggeby gård

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
9 Dec

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
9 Dec

Gudstjänst

Kl 10:30-11:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Tisdag
11 Dec

Knattegudstjänst

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Tisdag
11 Dec

Andakt på Villa Agadir