Kommande gudstjänster

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
22 Jul

Högmässa

Kl 13:30-14:30 / Hustegaholm
Läs mer
Torsdag
26 Jul

Sommarandakt

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
29 Jul

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
5 Aug

Högmässa

Kl 13:30-14:30 / Hustegaholm
Läs mer
Torsdag
9 Aug

Sommarandakt

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
12 Aug

Högmässa

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Tisdag
14 Aug

Andakt på Villa Agadir

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
19 Aug

Högmässa

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Fredag
24 Aug

Andakt på Baggeby gård