Stöd människor på Lidingö

Genom kyrkans diakonala arbete kan du stödja människor i utsatta livssituationer på Lidingö. Du stödjer det sociala arbetet genom att vara medlem i kyrkan, hjälpa till som volontär eller bidra med en gåva. Vill du bidra? Swisha din gåva till 123 281 70 05 eller bankgiro 5586-6461. Här kan du läsa om hur diakoniteamet kan hjälpa dig.

Barn nedanför klätterställning tittar upp i kameran. Foto Josefin Casteryd IKON.

Vad är diakoni?

En stor del av Svenska kyrkans arbete sker i det tysta. En del av det är diakonin. Diakoni är tillsammans med gudstjänst, undervisning och mission, en av Svenska kyrkans grundpelare och genomsyrar all verksamhet.

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i olika livssituationer.

Så vad gör egentligen en diakon? Kort och gott – det som behövs. Vad som behövs kan skilja sig åt mellan olika församlingar runt om i landet. Diakoniteamet på Lidingö hjälper bland annat till med fondansökningar och kontakt med myndigheter. De håller också i olika grupper som till exempel stickcaféet, soppa och gemenskap i Brevik och språkcaféet tillsammans med Ansgarskyrkan i Lidingö centrum. Man skulle kunna säga att de ger förutsättningar för att människor ska kunna skapa sig en meningsfull vardag.

En annan del är att finnas tillgänglig för den som behöver stödjande samtal. Det finns inga regler om vad samtalen ska handla om. Det kan vara stort som smått, inget som upplevs som ett problem är för litet att ta upp. Och ibland kan det vara skönt att prata med någon utomstående. Alla i diakoniteamet har tystnadsplikt.

Swisha din gåva till 123 281 70 05

Vill du bidra till det diakonala arbetet i Lidingö församling? Swisha din gåva till 123 281 70 05 eller bankgiro 5586-6461.

Vad är bäst med att vara diakon?

Malin Samzelius, diakon i Svenska kyrkan på Lidingö, berättar om vad som är bäst med att vara diakon:

Diakonhalsband mot svart bakgrund. Foto Madelen Zander IKON.

Vill du veta mer om kyrkans sociala arbete?