Hjälp människor över hela världen

Genom kyrkan kan du hjälpa människor över hela världen. Svenska kyrkan gör exempelvis insatser vid jordbävningar, hunger eller flykt. Här får du veta mer om det internationella arbetet.