Leende barn på flykt. Svenska kyrkans internationella arbete. Foto Paul Jeffrey IKON.

Leende barn på flykt. Svenska kyrkans internationella arbete. Foto Paul Jeffrey IKON.

Leende barn på flykt. Svenska kyrkans internationella arbete. Foto Paul Jeffrey IKON.