Hjälp människor över hela världen

Genom kyrkan kan du hjälpa människor över hela världen. Svenska kyrkan gör exempelvis insatser vid jordbävningar, hunger eller flykt. Här får du veta mer om det internationella arbetet. Vill du hjälpa till? Swisha din gåva till 123 430 31 60.

Inspirationsfilm från Act Svenska kyrkan from Svenska kyrkan on Vimeo.

Varför byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till act Svenska kyrkan?

Vi vill kunna fortsätta stötta våra internationella partner och försvara människors rättigheter och värdighet runt om i världen. För att göra det behöver vi växa,  öka insamlingsresultaten och engagemanget. Då är det avgörande med en tydlig avsändare. Enligt undersökningar är namnet Svenska kyrkans internationella arbete, i loggan ibland även kombinerat med ”medlem av ACT alliansen”, för krångligt.

Läs mer