Hjälp människor över hela världen

Genom kyrkan kan du hjälpa människor över hela världen. Svenska kyrkan gör exempelvis insatser vid jordbävningar, hunger eller flykt. Här får du veta mer om det internationella arbetet. Vill du hjälpa till? Swisha din gåva till 123 430 31 60.

ACT-alliansen och den världsvida kyrkan

Act Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan. Vi samarbetar bland annat i ACT-alliansen där kyrkorna världen över kan agera snabbt vid katastrofer. Tillsammans arbetar vi effektivare med långsiktigt stöd och har en starkare påverkansröst.

Vi är medlemmar i den globala ACT-alliansen

I januari 2010 bildade över hundra organisationer med kyrklig bakgrund en av världens största biståndsallianser, ACT-alliansen. ACT står för Action by Churches Together, och betyder kyrkor tillsammans i handling. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.

Genom kyrkornas nätverk ACT-alliansen blir Svenska kyrkan alltså större, effektivare och mer slagkraftig än om vi arbetat ensamma. De många lokala kyrkorna och organisationerna i ACT-alliansen kan språket i landet, känner kulturen och har god kunskap om de faktiska behoven på plats.