Rädda liv med mormorsrutor

Var med och virka en pläd som kommer att auktioneras ut till förmån för act Svenska kyrkan.

Tillsammans med tusentals engagerade, lokala kyrkor och gräsrotsrörelser för vi en kamp för liv.

Tillsammans är vi starka!

Skicka dina rutor till oss senast 1 mars:

Lidingö församling, Magoria Edler, Box 1029,181 21 Lidingö.

Så här gör du:

Garn
Använd ett garn som är ca 120 m på 50 g. Virknål: 4 mm

Förkortningar
sm = smygmaska
lm = luftmaska
st = stolpe
* = upprepa mellan *

Mönster
Varv 1:
Virka 5 lm, virka ihop maskorna till en ring med en sm.
Virka 3 lm (=första stolpen) och 2 st, virka 3 lm
* 3 st och 3 lm * Upprepa mellan * ytterligare 2 ggr.
Avsluta med en sm i första st. Byt färg.

Varv 2 (börja i ett hörn):
Virka 3 lm och 2 st, 3 lm, 3 st i hörnet, 1 lm,
* 3 st, 3 lm, 3 st i nästa hörn, 1 lm *
Upprepa mellan * ytterligare 2 ggr. Avsluta med en sm i första st.
Byt färg.

Varv 3 (börja i ett hörn):
Virka 3 lm och 2 st, 3 lm, 3 st i hörnet, 1 lm,
3 st i lm från förra varvet, 1 lm,
* 3 st, 3 lm, 3 st i nästa hörn, 1 lm, 3 st i lm från förra varvet, 1 lm *
Upprepa mellan * ytterligare 2 ggr. Avsluta med en sm i första st.
Byt färg.

Varv 4 (börja i ett hörn):
Virka 3 lm och 2 st, 3 lm, 3 st i hörnet, 1 lm, 3 st i lm från förra varvet,
1 lm, 3 st i lm från förra varvet, 1 lm,
* 3 st, 3 lm, 3 st i nästa hörn, 1 lm, 3 st i lm från förra varvet,
1 lm, 3 st i lm från förra varvet, 1 lm *
Upprepa mellan * ytterligare 2 ggr.
Avsluta med en sm i första st. Färdig!

Fäst trådarna. Rutan bör mäta ca 9,5 till 10 cm.

Lycka till!