En hundradel för världen

Kriget i Ukraina förstör inte bara människors liv i landet självt. Det leder även till svåra konsekvenser för människor långt därifrån. På platser i världen som redan drabbats av torka befaras nu till exempel förvärrad matbrist. När klimatförändringar och coronapandemin fått den positiva utvecklingen i världen på fall behöver vi fortsätta jobba för varaktig förändring för människor som lever i utsatthet.

– Vi har alla fått se hur kriget i Ukraina förstör livet för ukrainarna själva. Men det står nu också klart att Mellanöstern och delar av Afrika riskerar brist på mat när vete från Ukraina och Ryssland inte kan exporteras, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Både Afghanistan och Afrikas horn hade redan innan kriget i Ukraina bröt ut drabbats av torka i kombination med andra svårigheter. Marginalerna är små där människor redan lever på svältgränsen och miljontals barn riskerar nu undernäring bara på Afrikas horn.

Humanitärt och långsiktigt stöd
Act Svenska kyrkan jobbar humanitärt på Afrikas horn för att förhindra det allra värsta, men också långsiktigt för att människor ska kunna anpassa sitt jordbruk och hitta nya försörjningsmöjligheter när skördarna slår fel. Gåvor behövs inte bara för att stötta i akuta situationer utan också för att de inte ska uppstå i framtiden.

I Afghanistan jobbar Act Svenska kyrkan för att befolkningen ska få tillgång till sjukvård och mer än 500 hushåll stöttas ekonomiskt. I Syrien erbjuds människor bland annat psykosocialt stöd och i Uganda får kvinnor möjlighet att öka makten över sina liv genom tillgång till kooperativ och finansiella tjänster. I Myanmar jobbar Act Svenska kyrkan för alla barns rätt till utbildning. Kort sagt finns Act Svenska kyrkan på plats där det händer – och där behoven finns.

Nedskärningar i biståndet – en farlig trend
Coronapandemin har gjort att den tidigare positiva utvecklingen i världen har stannat av och gått bakåt, och klimatförändringarna leder till oöversiktliga konsekvenser. Men när behoven är större än någonsin höjs samtidigt röster för att Sverige ska skära ned på det statliga biståndet, eller att det nödvändiga mottagandet av flyktingar från Ukraina i huvudsak ska betalas av biståndsbudgeten, något som innebär minskat bistånd till övriga världen.

– Det är viktigare än någonsin att Sverige står fast vid ett långsiktigt åtagande om ett generöst och modigt utvecklingssamarbete till stöd för människor i stor utsatthet, säger Erik Lysén.

Tillsammans med kyrkor och andra organisationer höjer Act Svenska kyrkan därför rösten för ett starkt bistånd och uppmanar Sverige att ge en hundradel för världen. Det är ett principiellt och långsiktigt åtagande för alla människors rätt till ett värdigt liv. Genom att bibehålla enprocentslöftet kan vi rädda liv. Men enbart offentlig finansiering räcker inte, vi måste alla bidra. För att göra skillnad behövs alla aktörer.

Tillsammans kämpar vi för alla människor rätt till ett värdigt liv.


Kort om Act Svenska kyrkan
Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt. Tillsammans med modiga människor över hela världen kämpar vi för alla människors rätt till ett värdigt liv.


Vill du hjälpa till? Swisha din gåva till 123 430 31 60.