Knattegudstjänst. Mammor med små barn vid ljusbärare. Foto Magnus Aronson IKON.

Knattegudstjänst. Mammor med små barn vid ljusbärare. Foto Magnus Aronson IKON.

Knattegudstjänst. Mammor med små barn vid ljusbärare. Foto Magnus Aronson IKON.