Bodals kyrka stänger

bodals-kyrka-svenska-kyrkan-lidingo-forsamling

 

Bodals kyrka stängs på grund av fuktskada – verksamheten fortsätter i andra lokaler.
Den 15 juni beslutade kyrkorådet i Lidingö församling att stänga Bodals kyrka för all verksamhet från och med 20 juni. Detta med anledning av att församlingen samma dag fått kännedom om att kyrkan har allvarliga fuktskador. Det är främst i arbetsrummen och i församlingssalen som man funnit fuktskador. I det läget valde kyrkorådet den allra försiktigaste linjen som fastighetsägare och arbetsgivare, att omedelbart agera och stänga kyrkan.
All verksamhet som är planerad för sommaren kommer att genomföras som
planerat i andra lokaler inom församlingen.
Trädgårdscaféerna på tisdagseftermiddagarna sker i Breviks kyrka.
Grillkvällarna kommer att äga rum på S:ta Annagården med start 13 juli.
Kräftskivan den 31 augusti kommer äga rum i Breviks kyrka.