Påverka din kyrka

Kyrkan på Lidingö är demokratiskt styrd. Alla medlemmar i kyrkan på Lidingö har möjlighet att välja förtroendevalda. De finns här för dig. Kontakta dina förtroendevalda om du har idéer hur kyrkan kan utvecklas.

fortroendevald-lidingo-forsamling-svenska-kyrkan

Kyrkan på Lidingö är din

Lidingö församling består av alla som bor på Lidingö och är medlemmar i Svenska kyrkan. Tack vare alla medlemmar kan Svenska kyrkan ha en bred verksamhet på Lidingö. Därför är kyrkan också till för alla medlemmar. Vi skapar kyrkan tillsammans.

Du kan påverka kyrkan

Du kan påverka det som händer i kyrkan. Kyrkan på Lidingö är demokratiskt styrd. Alla medlemmar i kyrkan på Lidingö har möjlighet att välja förtroendevalda. De finns för att ta vara på din röst.

Det är ditt engagemang som för kyrkan framåt.

Du kan kontakta de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkofullmäktige. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på denna sida.

Du kan också kontakta såväl kyrkoherden som andra medarbetare. Eller själv volontärarbeta för att påverka direkt och bidra med din vilja och ditt kunnande. Till exempel i någon av mötesplatserna, som ungdomsledare om du är nykonfirmerad eller i gudstjänstgrupp om du vill skapa gudstjänsterna tillsammans med andra.

Sammanträden kyrkorådet Lidingö församling
30 november

Sammanträden kyrkofullmäktige Lidingö församling
7 december

Läs mer om kyrkans organisation

Du hittar mer information på Svenska kyrkans webbplats på nationell nivå.

Läs mer

Kontakta dina förtroendevalda

Här hittar du kyrkorådet, ordföranden i kyrkofullmäktige och ordföranden i kyrkogårdsutskottet