Ulf Boström

Kyrkogårds- och fastighetschef

ulf.bostrom@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 11

sms: 0766-20 17 92

Andra som jobbar som Kyrkogården

Birgitta Lindgren

Kyrkogårdsarbetare

Jim Vidgren

kyrkogårdsarbetare

Anders Bolling

Kyrkogårdsarbetare

Anders Håkansson

Kyrkogårdsarbetare