Therese Rex

Förskollärare

therese.rex@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 64

sms: 076-600 21 58