Julian Kaijser

Kyrkorådet

juliank@live.se

Julian Kaijser är förtroendevald i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Lidingö församling. Hon är kontaktperson för nomineringsgruppen Centern.

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Claes Göran Wik

Kyrkogårdsutskottet

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige