Helena Bargholtz

Kyrkorådet

helena.bargholtz@hotmail.com

Helena Bargholtz är förtroendevald i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet i Lidingö församling. Hon är kontaktperson för nomineringsgruppen FiSK (Fria Liberaler i Svenska kyrkan).