Helena Bargholtz

Kyrkorådet

helena.bargholtz@hotmail.com

Helena Bargholtz är förtroendevald i kyrkofullmäktige och i kyrkorådet i Lidingö församling. Hon är kontaktperson för nomineringsgruppen FiSK (Fria Liberaler i Svenska kyrkan).

Andra som jobbar som Förtroendevalda

Suzanne Fredborg

Ordförande i kyrkofullmäktige