Blanka Järsjö

Arbetsledare

blanka.jarsjo@svenskakyrkan.se

tel: 08-410 847 07

sms: 0766-20 17 46

Andra som jobbar som Kyrkogården

Birgitta Lindgren

Kyrkogårdsarbetare

Jim Vidgren

kyrkogårdsarbetare