Lidingö församling söker komminister 100%

lediga-jobb-komminister-svenska-kyrkan-lidingo-forsamling

Välkommen som präst i Svenska kyrkan på Lidingö! Vi söker en utpräglad teamplayer som tycker om att arbeta med konfirmander.


Lidingö församling söker nu

KOMMINISTER
Tillsvidareanställning, 100 %

Lidingö har drygt 45 000 invånare. Av dessa tillhör ca 29 000 Svenska kyrkan. I församlingen finns två kyrkor och ca 50 anställda varav 8 är komministrar. Prästerna ingår i arbetslagen som finns kring våra kyrkor.

Vi söker dig som

• har god samarbetsförmåga
• uppskattar att arbeta i ett team med ideella och anställda medarbetare
• kan arbeta självständigt och driva ett arbete framåt
• har god initiativförmåga
• har god social kompetens i möten vid de kyrkliga handlingarna
• har god erfarenhet av konfirmandarbete
• är en god predikant
• har ett diakonalt förhållningssätt i ditt arbete

Som komminister kommer du att…

Vara med att leda och utveckla gudstjänstlivet tillsammans med ett av våra arbetslag
Vi har tre arbetslag med präster, diakoner, vaktmästare, förskollärare, pedagog och musiker. Här finns också många ideella medarbetare. Tillsammans ansvarar arbetslaget för gudstjänstlivet och verksamheten i ”sin” kyrka, bl. a skolsamlingar och fester. Vår församlingssyn bygger på delaktighet och mångfald i gudstjänstliv och församlingsverksamhet.

Möta många människor i glädje och sorg
I Lidingö församling är vi stolta över att så många kyrkotillhöriga vill döpas, vigas och begravas i våra kyrkor. De kyrkliga handlingarna är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi vill möta våra kyrkotillhöriga i livets alla skeden med lyhördhet för var och ens tankar och med tydlig kristen identitet. Ett diakonalt förhållningssätt tror vi är en förutsättning i all verksamhet.

Arbeta med konfirmander
Vi är stolta över vår goda konfirmandverksamhet och att lite mer än 50 % av de kyrkotillhöriga ungdomarna i Lidingö församling konfirmeras. De närmaste åren kommer konfirmandkullen att öka. Alla präster i Lidingö församling förväntas tillsammans med pedagog och ungdomsledare ansvara för en konfirmandgrupp. En del grupper åker på läger. Andra tillbringar större delen av sin konfirmandtid ”hemma på Ön”.

Ingå i vår yrkesgrupp av präster
Vi har 8 komministertjänster, varav en är arbetsledare för pedagoger och diakoner. Kyrkoherden är arbetsledare för samtliga komministrar. Som präst arbetar man varannan helg och de flesta storhelger. Varje komminister ansvarar för gudstjänstlivet vid ett äldreboende. Alla präster finns med i arbetet med teologisk undervisning och andlig växt. Att vara en god teolog och förkunnare är egenskaper som värdesätts i Lidingö församling.

Upplysningar lämnas av kyrkoherde Carina Nilsson 070-545 06 48. Facklig företrädare: KyrkA Rebecca Söderblom, 08-442 51 73 eller Vision Stockholms stift Christer Zetterberg 070-667 41 81

Ansökan skickas till: Kyrkorådet i Lidingö församling Box 1029 181 21 Lidingö eller till lidingo.församling@svenskakyrkan.se

Ansökan med CV och för tjänsten relevanta intyg och betyg samt löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 26 februari 2018.

Fyll ett tomrum, vi behöver Dig!