Lidingö församling söker arbetsledande kyrkvaktmästare

_Y0A3724

Lidingö församling söker

Arbetsledande kyrkvaktmästare
Tillsvidareanställning, 100 %

Lidingö har drygt 45 000 invånare. Av dessa tillhör ca 29 000 Svenska kyrkan. I församlingen finns två kyrkor och ca 50 anställda varav 8 är komministrar. Prästerna ingår i arbetslagen som finns kring våra kyrkor.

Vi söker dig som

• har god samarbetsförmåga
• uppskattar att arbeta i ett team med ideella och anställda medarbetare
• kan arbeta självständigt och driva ett arbete framåt
• har god initiativförmåga
• har god organisationsförmåga
• kan representera Svenska kyrkan, delar dess tro och värderingar
• har god social kompetens i möten vid de kyrkliga handlingarna
• god erfarenhet av arbetsledning
• tillhör Svenska kyrkan
• har körkort

Som arbetsledande kyrkvaktmästare kommer du att

Leda och fördela kyrkvaktmästarnas arbete
Som arbetsledare leder och fördelar du arbetet för fem vaktmästare. Du har ansvar för schemaläggning och ledigheter. Du ansvarar för att varje vaktmästare får arbetsledning i sina dagliga uppgifter. Det är arbetsledaren som ansvarar för att vaktmästeriet arbetar som ett team där vaktmästaruppgifterna blir utförda i samtliga kyrkor och församlingsgårdar.

Ingå i ett av våra arbetslag
Vi har två arbetslag med präster, diakoner, vaktmästare, förskollärare, pedagog och musiker. Här finns också många ideella medarbetare. Tillsammans ansvarar arbetslaget för gudstjänstlivet och verksamheten i ”sin” kyrka, bl. a skolsamlingar och fester. Vår församlingssyn bygger på delaktighet och mångfald i gudstjänstliv och församlingsverksamhet.

Möta många människor i glädje och sorg
I Lidingö församling är vi stolta över att så många kyrkotillhöriga vill döpas, vigas och begravas i våra kyrkor. De kyrkliga handlingarna är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi vill möta våra kyrkotillhöriga i livets alla skeden med lyhördhet för var och ens tankar och med tydlig kristen identitet. Ett diakonalt förhållningssätt tror vi är en förutsättning i all verksamhet. Här har vaktmästarna en viktig roll och du som arbetsledare har ett särskilt ansvar att vara en god förebild för dina medarbetare.

Ansvara för gemensam administration som kollekthantering och inköp
Den arbetsledande kyrkvaktmästaren har ett eget ansvar för inköp av förbrukningsmaterial och vissa inventarier. Arbetsledande kyrkvaktmästare måste ha god förmåga att hålla en budget och kunna planera inköp. God administrativ förmåga är nödvändigt bl. a. en del av kollekthanteringen ingår i ansvarsområdet.

Upplysningar lämnas av kyrkoherde Carina Nilsson 070-545 06 48. Facklig företrädare: Kommunal Jan Johansson 076-128 33 10 eller Vision Stockholms stift Christer Zetterberg 070-667 41 81

Ansökan skickas till: Kyrkorådet i Lidingö församling Box 1029 181 21 Lidingö eller till lidingo.församling@svenskakyrkan.se

Ansökan med CV och för tjänsten relevanta intyg och betyg samt löneanspråk ska vara oss tillhanda senast den 5 mars 2018.

Fyll ett tomrum, vi behöver Dig!