Hitta stöd genom sorgen

Har du förlorat en anhörig eller vän? Gemenskap i sorgen är en samtalsgrupp där du får sätta ord på smärtan. Tillsammans hjälper vi varandra en bit genom sorgen.

gemenskap-i-sorgen-sorgegrupp-sorg-grupp-lidingo-svenska-kyrkan

Med samtalet som verktyg

Gemenskap i sorgen är samtalsgruppen för dig som har förlorat en anhörig eller vän genom dödsfall. Vi träffas vid sju tillfällen i en mindre grupp på fem till åtta deltagare.

Med samtalet som verktyg blir vi tillsammans bättre rustade för att komma igenom sorgen. Vi lär oss exempelvis att se sorgen som en process och känna igen de olika faserna.

I gruppen får vi möjlighet att berätta om våra egna upplevelser. Vår sorg ser annorlunda ut från person till person, men många gånger känner vi igen oss i varandras erfarenheter. Vi ger varandra tystnadslöfte så att alla känner sig trygga.

Gruppen leds av Ingegerd Håkanson Nilsson, präst i Svenska kyrkan på Lidingö. Att delta är kostnadsfritt.

Träffarnas innehåll:

  • Hur upplevde jag eventuell sjukdomstid? Hur upplevde jag begravningen?
  • Sorgearbete – En känslomässig process för att komma igenom sorgen
  • Att gå in i sorgen – motsatsen till att försöka glömma eller tränga undan
  • Sorgens uttryck – Om olika faser i sorgeprocessen. Chock – Kontroll – Reaktion – Bearbetning – Nyorientering
  • Hur löser jag det här? – Om att få hjälp med det praktiska
  • Existentiella och andliga frågor vid sorg

Två grupper startar i februari 2018

Grupp 1 – Tyvärr fullbokad
Vi träffas sju förmiddagar kl 10.00-11.30, på onsdagar, med start 7 februari.
Denna grupp är tyvärr fullbokad.

Grupp 2 – Ett fåtal platser kvar
Vi träffas sju förmiddagar kl 10.00-11.30, på fredagar, med start 9 februari
Anmäl dig senast 5 februari till Ingegerd Håkanson Nilsson, präst.
E-posta Ingegerd Håkanson Nilsson »
Eller ring 070-769 45 52.