Kommande konserter

Kl 19:00-20:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Torsdag
3 Maj

Vårkonsert med musikcafé

Kl 15:00-16:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
6 Maj

Orgelkonsert III

Kl 18:00-19:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Måndag
7 Maj

Barnkörkonsert

Kl 18:00-19:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Onsdag
16 Maj

Orgelelevkonsert

Kl 19:00-20:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Lördag
19 Maj

Gospelkonsert

Kl 16:00-17:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
20 Maj

Körkonsert med gäster från Österrike

Du stödjer Lidingös musikliv

Som medlem i kyrkan möjliggör du ett rikt musikliv på Lidingö, med körer och konserter.

Har du frågor om konserterna?