Diakoniteamet hjälper dig

Alla hamnar vi ibland i situationer då livet känns tufft. Då behöver vi någon som lyssnar. Kyrkans diakoniteam kan bland annat ge dig samtalsstöd, hjälp att kontakta myndigheter eller ekonomiskt stöd. All hjälp är kostnadsfri.

diakon-diakoni-hjalp-stod-lidingo-svenska-kyrkan-3

Diakoniteamet kan ge stöd

Vad som gör att vi hamnar i en utsatt livssituation är sällan något vi kan förutse. Kontakta någon i kyrkans diakoniteam på Lidingö om du upplever att du har ett problem. Du är inte ensam. Diakoniassistenten Susan Bergkvist finns här för dig om du behöver någon att prata med.

Diakoniteamet kan bland annat hjälpa dig med:

  • Stödjande samtal
  • Hjälp med myndighetskontakter
  • Tillfälligt ekonomiskt stöd
Läs mer

Kontakta någon av oss

Vi kan ses i kyrkan, hemma hos er eller prata i telefon

Vill du veta mer om kyrkans sociala arbete?