Här är barnen i fokus

Svenska kyrkan använder sig av något som kallas barnkonsekvensanalys. Det är ett arbetssätt för att se till att aktiviteter och verksamheter är välkomnande för barn. I kyrkan ska barnen få möjlighet att göra sin röst hörd.

Flicka med pepparkaksform. Foto Magnus Aronson.

Verksamhetsplan och dokument

Kyrkans förskola arbetar efter Skolverkets läroplan Lpfö 98. Alla läroplanens mål finns med i utvecklingsarbetet. Vi följer upp arbetet med hjälp av årliga utvärderingar och utifrån dessa planerar vi kommande verksamhet.

Barn som ritar. Foto Josefin Casteryd/IKON.

Vill du veta mer om förskoleverksamheten?