Gå en teologisk brottningsmatch

I Kritiskt tänkande och tro får du utmana dig själv. Här kan vi pröva olika tankegångar kring kristen tro. I spännande samtal får vi reflektera kring religionens roll i våra liv. Bibelforskning, teologi och den snabba samhällsutvecklingen ger oss ständigt nya perspektiv.

kritiskt-tankande-och-tro-lidingo-svenska-kyrkan-sta-annagarden

Borra djupare i kristen tro

I Kritiskt tänkande och tro lär du dig mer om kristen tro. Vi får ta del av intressanta föredrag och samtal som breddar våra perspektiv.

Vi vänder och vrider på religionen utifrån olika teologiska tolkningar. Ofta med inbjudna gäster med specialkunskaper.

I Kritiskt tänkande och tro uppstår många spännande diskussioner. Det är ett utforskande forum med reflektion som utgångspunkt. Svaren är inte givna på förhand utan här får olika uppfattningar mötas. Här är du välkommen att teologibrottas.

Läs mer

Välkommen till Kritiskt tänkande och tro

Vill du veta mer om Kritiskt tänkande och tro?