Sjung i ungdomskören

Sjung, ha kul och lär känna andra musikintresserade. Här utvecklar du din sångröst och musikalitet. Kören är öppen för dig som är 12 år och uppåt.

sjung-i-ungdomskoren

Vill du veta mer om ungdomskören?