Fördjupa din religionsundervisning

Skolkyrkan är en service för dig som är lärare på Lidingö. Här kan dina elever bredda sin förståelse av religion, kristendom och det svenska samhället. Tillsammans med kyrkans pedagoger kan du utforma en upplevelsebaserad och relevant undervisning.

skolkyrkan-skolan-kyrka-lidingo-1440x800

Skolkyrkan utgår från elevernas behov

Skolkyrkan riktar sig till skolor och förskolor på Lidingö. I en tid när religion ofta betraktas med misstänksamhet vill kyrkans pedagoger ge eleverna möjlighet att möta luthersk kristendom på ett levande sätt.

Genom Skolkyrkan kan eleverna skaffa sig en bild av det kristna kulturarvet. Här får de en förståelse för hur kristendomen speglas i vårt gemensamma samhälle idag. För att skapa ett givande möte utgår kyrkans pedagoger alltid från skolans läroplan.

Läs mer

Vill du veta mer om Skolkyrkan?