Kommande gudstjänster

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
22 Apr

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
22 Apr

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 16:00-17:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
22 Apr

Ljusets Gudstjänst

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
25 Apr

Andakt på Siggebogården

Kl 19:00-20:00 / S:ta Annagården, Kvarnvägen 1
Läs mer
Torsdag
26 Apr

Ung mässa

Kl 14:00-14:40 / Annan plats
Läs mer
Fredag
27 Apr

Andakt på Nilstorpsgården

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
29 Apr

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
29 Apr

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Torsdag
3 Maj

Andakt på Baggeby gård

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
6 Maj

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
6 Maj

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 11:00-12:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
6 Maj

Mässa för stora och små

Kl 14:30-15:30 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
9 Maj

Andakt på Högsätra

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
13 Maj

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
13 Maj

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola