Kommande gudstjänster

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
25 Jun

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
2 Jul

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
9 Jul

Högmässa

Kl 14:00-15:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Lördag
15 Jul

Konfirmationsgudstjänst Marielund

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
16 Jul

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
23 Jul

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
30 Jul

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
6 Aug

Högmässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
13 Aug

Högmässa

Kl 16:00-17:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
13 Aug

Ljusets gudstjänst