Kommande gudstjänster

Kl 08:30-09:00 / S:ta Anna kapell, Kvarnvägen 1
Läs mer
Onsdag
13 Dec

Morgonbön

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
17 Dec

Högmässa i Lidingö kyrka

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
17 Dec

Gudstjänst med söndagsskola

Kl 10:00-10:30 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Tisdag
19 Dec

Knattegudstjänst

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
20 Dec

Andakt på Ektorpsgården

Kl 14:00-15:00 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
20 Dec

Andakt på Siggebogården

Kl 14:00-14:30 / Annan plats
Läs mer
Onsdag
20 Dec

Andakt på Silverhöjden

Kl 08:30-09:00 / S:ta Anna kapell, Kvarnvägen 1
Läs mer
Onsdag
20 Dec

Morgonbön

Kl 12:30-13:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
24 Dec

Barnens julbön i Lidingö kyrka

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
24 Dec

Barnens julbön i Breviks kyrka

Kl 14:00-15:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
24 Dec

Aatonhartaus

Kl 17:00-18:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
24 Dec

Julbön i Breviks kyrka

Kl 17:00-18:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
24 Dec

Julbön i Lidingö kyrka

Kl 23:00-00:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
24 Dec

Midnattsmässa i Lidingö kyrka

Kl 23:30-00:30 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
24 Dec

Midnattsmässa i Breviks kyrka

Kl 07:00-08:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Måndag
25 Dec

Julotta i Lidingö kyrka

Kl 07:00-08:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Måndag
25 Dec

Julotta i Breviks kyrka

Kl 09:00-10:00 / Annan plats
Läs mer
Måndag
25 Dec

Julotta i Bergasalen

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Måndag
25 Dec

Högmässa i Lidingö kyrka

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Tisdag
26 Dec

Högmässa- Julens psalmer

Kl 17:00-18:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
31 Dec

Nyårsbön i Breviks kyrka

Kl 17:00-18:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
31 Dec

Söndagsmässa i Lidingö kyrka

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Måndag
1 Jan

Högmässa med nyårsbuffé