Kommande gudstjänster

Kl 11:00-13:40 / S:ta Anna kapell, Kvarnvägen 1
Läs mer
Söndag
25 Feb

Gudstjänst på finska

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
25 Feb

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
25 Feb

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 16:00-17:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
25 Feb

Ljusets gudstjänst

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
4 Mar

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
4 Mar

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 10:00-10:30 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Tisdag
6 Mar

Knattegudstjänst

Kl 16:00-17:00 / Bodals kyrka, Bodalsvägen 24
Läs mer
Söndag
11 Mar

Bodals kyrka tas ur bruk

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
11 Mar

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
11 Mar

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
18 Mar

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
18 Mar

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 11:00-12:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
18 Mar

Mässa för stora och små

Kl 19:00-20:00 / S:ta Annagården, Kvarnvägen 1
Läs mer
Torsdag
22 Mar

Ung mässa

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
25 Mar

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
25 Mar

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola

Kl 16:00-17:00 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
25 Mar

Ljusets gudstjänst

Kl 23:30-00:30 / Annan plats
Läs mer
Lördag
31 Mar

Ekumeniska påsknattsmässan

Kl 11:00-12:30 / Lidingö kyrka, Kyrkallén 4
Läs mer
Söndag
1 Apr

Högmässa

Kl 11:00-12:00 / Breviks kyrka, Kapellbacken 1
Läs mer
Söndag
1 Apr

Gudstjänst med nattvard och söndagsskola